کبوتران
نیوکاسل

بیماری نیوکاسل یکی از خطرناک ترین بیماری پرندگان است که بهترین راه مباره با این بیماری

پیش گیری این بیماریت

بهترین راه پیشگیری زدن واکسن وجداکردن پرنده مریض از دیگر پرندگان می باشد و پرنده ایکه مبتلا شده

خوب شدنش خیلی سخت است ولی ما مراقبت ودادن داروهای عفونتی

کبوتران بیماری نیوکاسل روی سیستم اعصاب اثر گذاشته وبه قول معروف کله گیجو می گیرند

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۸ساعت 8:7  توسط محمد  |